Gustav Vasas ek


Det sägs att kung Gustav Vasa planterade denna ek en midsommardag omkring år 1550.