Parken


När de första delarna av Örbyhus Slott byggdes var området runtomkring inget annat än försumpad ängsmark som torrlagts tack vare landhöjningen. Det var först på 1600-talet som en park anlades. Arkitekt den gången var Simon de la Vallée.

Parken fick sitt nuvarande utseende i samband med Eugene von Rosens slottsrenovering i början på 1900-talet. Arkitekt den gången var Israel Wahlman.