Lindallén


Lindallén leder till slottet. Lindarna är planterade på 1830-talet.