Örbyhus genom tiderna


Det vackraste monumentet över Örbyhus slotts historia är tornet, som kan räkna sina dagar ända tillbaka till 1450-talet. Då ägdes Örby av Johan Kristersson Vase, som var Gustav Vasas farfar.

Johan Kristersson uppförde tornet som ett försvarsverk på den oländiga sankmarken vid Vendelsjön. Det bygget markerar början på Vasaättens nära 200-åriga skede i Örbyhus historia och finns avbildat i Erik Dahlberghs akitektoniska "bilderbok" Suecia Antiqua & Hodierna med högt sittande hörntorn till murarnas försvar.

Gustav Vasa, som bytte till sig Örbyhus av sina kusiner 1548, gjorde ett riksfäste här i det inre av Uppland med vallar, gravar och den 54 fot höga stenmuren kring sin farfars fasta torn. I Gustav Vasas borg gömmer sig gångar och kasematter med utrymmen för besättning och förråd för många år. Borgen kom dock aldrig att tjäna som försvarsverk utan utnyttjades i stället som statsfängelse ända tills Gustav Banér, guvernören i Västergötland, förvärvade Örbyhus 1641 och byggde om fästningen till ett barockslott.

Örbyhus slott huvudfasad 

"Herr Gustav Banér haver det gamla slottet anno 1668 uti ett kostbart och efter ett skönt och veritabelt arkitektoniskt sätt till ett härligt palatium låtit förändra och en skön trädgård med akvedukter och fontäner anlagt."

På detta sätt omtalar Erik Dahlbergh Örbyhus efter Gustav Banérs ombyggnad. Banérs och hans första makas, Sofia Cecilia Kruus, vapensköldar pryder alltjämt fasaden mot öster.

Barockslottet Örbyhus ägdes i början av 1700-talet av de Geer på Leufsta som gjorde både Leufsta och Örbyhus till fideikommiss för sin brorson, vetenskapsmannen Charles de Geer. Under de två århundraden som följde var det namnen de Geer, von Platen, de la Gardie, Klingspor och Barnekow som satte sin prägel på Örbyhus.

År 1900 inköptes slottet av greve Carl Gustav von Rosen. Samma år övertogs det av greve Eugene von Rosen, som lät genomföra restaurerings- och inredningarbeten.