Orangeriet


Orangeriet byggdes på 1820-talet efter ritningar av arkitekten C.C Gjörwell. I Orangeriet förvarades och odlades växter som inte tålde det svenska vinterklimatet. I Orangeriet odlades också exotiska frukter som apelsiner (apelsin = orange) och det är också av denna anledning som byggnaden fått sitt namn. Idag används byggnaden som konsert-, fest- och utställningslokal.