Spannstallet/ vagnsmuseum


Spannstallet byggdes på 1830-talet efter C.C. Gjörwells ritningar. I byggnaden härbärgerades slottets vagns -och ridhästar. I vagnssalen förvarades vagnar och slädar. Det fanns också utrymme för rastning av ridhästar.